Podjęcie decyzji o pójściu na terapię jest pierwszym krokiem prowadzącym do lepszego życia. Zazwyczaj, kiedy mamy na myśli sesje terapeutyczne, widzimy zamkniętą salę i uczestników siedzących w kółku na krzesłach. Jednak wcale nie musi tak być – skuteczną terapię można przejść przez Internet, w zaciszu własnego domu.

Kto korzysta z terapii uzależnień?

Z terapii uzależnień zazwyczaj korzystają osoby pełnoletnie, które są uzależnione od środków psychoaktywnych, np. alkoholu, narkotyków lub tytoniu, a także czynności takich jak: uprawianie hazardu czy granie w gry komputerowe. W większości przypadków są to osoby, które nie potrafią samodzielnie porzucić nałogu, nie wiedzą jak przestać pić i potrzebują kompleksowego, profesjonalnego wsparcia.

Jak zwykle przebiega terapia?

Terapia jest odpowiednio dostosowywana do danego pacjenta i skali problemu. Z racji tego, że niemal zawsze uzależnienie jest powiązane z problemami uzależnionego i dotyczy funkcjonowania w życiu codziennym, proces leczenia ma przede wszystkim sprawić, że osoba uzależniona przestaje korzystać z substancji albo zaprzestaje uprawiać czynności, od której się uzależniła. Zaczyna zupełnie inaczej postrzegać alkohol – nie musi przed nim uciekać, może iść do baru i przebywać z innymi pijącymi – bez ryzyka nawrotu, ponieważ nie będzie czuł potrzeby picia.

Dlaczego terapia online również jest skuteczna?

Terapia online może być równie skuteczna, co terapia organizowana na sesjach stacjonarnych, ponieważ w głównej mierze skuteczność wynika z chęci uzależnionego do zmiany swojego życia na lepsze. Terapia przez Internet nie różni się za bardzo od tradycyjnej formy wychodzenia z nałogu. W podobnym stopniu jest zapewniony dostęp do terapeuty, innych osób uzależnionych od alkoholu. Przeprowadzane są także rozmowy i ćwiczenia.

człowiek wolny od alkoholizmu

W trakcie terapii metodą Allena Carra, jaką stosujemy w naszej klinice, uczestnik dowiaduje się, dlaczego tak naprawdę sięga po używki, a także, dlaczego poprzednie próby samodzielnego radzenia sobie z nałogiem nie przyniosły rezultatu. Terapia obejmuje każdy aspekt picia, niezależnie od tego, z jakiego powodu dana osoba sięga po używki. Pozwala zrozumieć psychologiczne uwarunkowania uzależnienia. Kolejnym etapem jest uświadomienie sobie, że potrzeba picia i lęki związane z odstawieniem środka uzależniającego są bezpodstawne i warte przezwyciężenia. Ostatni etap to przygotowanie do życia bez nałogu.

Jakie są zalety takiego leczenia?

Terapia online – zarówno grupowa, jak i indywidualna – jest równie skuteczna co tradycyjna. Wynika to z jej zalet. Przykładowo – główną korzyścią indywidualnej terapii alkoholowej jest zmniejszone poczucie wstydu. Kiedy dana osoba uczestniczy w terapii, znajduje się zazwyczaj w dobrze znanym i przyjaznym mu miejscu, dzięki czemu czuje się psychicznie lepiej już na samym początku, co jest dobrym zwiastunem przed terapią. Podczas terapii uzależnień przez Internet uzależniony otrzymuje pomoc i wsparcie profesjonalistów, co jest bardzo ważne podczas wychodzenia z nałogu.