Terapia odwykowa w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień to zdaniem wielu osób jedyny sposób na zaprzestanie picia alkoholu. Nic bardziej mylnego! Jak przekonało się już wiele osób na całym świecie, istnieje znacznie skuteczniejszy, łatwiejszy sposób na pokonanie problemu nadużywania alkoholu – Easyway opracowana przez Allena Carra. 

Różnice między standardową terapią a Easyway 

Terapia w ośrodku i Easyway różnią się od siebie na wielu płaszczyznach. 

Terapia w ośrodku

Standardowa terapia uzależnienia od alkoholu w ośrodku terapeutycznym polega na przeprowadzeniu leczenia odwykowego w kontrolowanym środowisku, które umożliwia izolowanie uzależnionych osób od świata zewnętrznego. Ma to na celu minimalizację pokus i stresów życia codziennego oraz separację od czynników wyzwalających tzw. głód alkoholowy.

W trakcie terapii tradycyjnej wykorzystywany jest detoks, a także psychoterapia przeprowadzana w formie wielu sesji indywidualnych oraz grupowych. Znakiem rozpoznawczym leczenia nałogu alkoholowego w ośrodku jest posiłkowanie się środkami farmakologicznymi. Standardowa terapia trwa zazwyczaj 28 dni, niejednokrotnie jednak do osiągnięcia pożądanych rezultatów wymagane jest jej przedłużenie – może trwać kilka miesięcy, a nawet lat.

Easyway

W przeciwieństwie do terapii standardowej, Easyway nie wymaga izolacji osoby uzależnionej od otoczenia. Nie stwarza przy tym również konieczności uczestniczenia w licznych sesjach terapeutycznych – rozwiązywanie problemu nadużywania alkoholu, dzięki terapii Easyway, przeprowadzane jest w ciągu trwającego tylko jeden dzień seminarium. Podejście zgodne z metodą Allena Carra koncentruje się na tym, dlaczego ludzie sięgają po trunki, pomimo szkód, jakie wyrządzają one w ich życiu. Nie obejmuje stosowania leków ani nie opiera się na silnej woli. Skupia się na zmianie myślenia o alkoholu, dzięki czemu nie trzyma uzależnionych w pułapce alkoholowej.

terapia alkoholowa online
Terapię uzależnień przez Internet wyróżnia nie tylko wygodna forma leczenia, ale także wysoka skuteczność.

W terapii Easyway najważniejsze jest dążenie do zmiany w psychice osoby mającej problem alkoholowy – uzależnienie od tej substancji jest bowiem aż w 99% uzależnieniem psychicznym.

Dlaczego warto korzystać z naszej metody?

Z metody walki z problem uzależnieniem od alkoholu, opracowanej przez Allena Carra, warto skorzystać przede wszystkim dlatego, że jest niezwykle skuteczna, a przy tym bardzo prosta. Jej sukces tkwi w umożliwieniu osobom uzależnionym zrozumienia mechanizmów trwania w nałogu. Terapia Easyway wskazuje sposoby na dokonanie zmian prowadzących do życia w trzeźwości. Pomaga ponadto usunąć strach, który leży u podłoża każdego uzależnienia.

Metoda opracowana przez Allena Carra pozwala także pozbyć się poczucia straty, jakie może pojawić się po odstawieniu alkoholu za pomocą innych metod – stanowi ono jeden z podstawowych powodów, dla których ludzie wracają do nałogu.

Na czym polega metoda Easyway?

Metoda walki z nałogiem Easyway, opracowana przez Allena Carra, jest w pełni naturalna i nie zakłada stosowania żadnych środków farmakologicznych. Opiera się na instrukcjach, których przestrzeganie gwarantuje osiągnięcie celu – zaprzestanie picia alkoholu. 

Nie potrzebujesz silnej woli, by przestać pić 

Zgodnie z tą zasadą nie jest konieczne unikanie pokus, gdyż na skutek terapii wszelkie pokusy przestaną istnieć. Takie stanowisko znacząco odróżnia metodę Easyway od terapii tradycyjnej i pozostałych metod walki z uzależnieniem od alkoholu. 

Najlepszym sposobem na zerwanie z alkoholem jest zmiana sposobu myślenia na jego temat

Poprzez zmianę myślenia o alkoholu możliwe jest natychmiastowe zaprzestanie picia bez poczucia straty. 

Ograniczanie alkoholu nie jest dobrym sposobem na walkę z nałogiem

Stopniowe zmniejszanie ilości pitego alkoholu powoduje tylko niepotrzebny stres, nie przynosi żadnych korzyści w walce z nałogiem. 

Kluczem do wyjścia z nałogu jest zdanie sobie sprawy, że, odstawiając alkohol, niczego nie tracisz

Założeniem metody walki z uzależnieniem Allena Carra jest to, że zaprzestanie picia alkoholu nie powoduje tak naprawdę żadnej straty w życiu. 

Co musi zrobić osoba uzależniona, by wygrać z nałogiem alkoholowym?

Chcąc poradzić sobie z problemem alkoholowym, osoba ta przede wszystkim zrozumieć mechanizmy rządzące jej uzależnieniem, a następnie dostrzec sposoby na dokonanie zmian w życiu. Jest to możliwe dzięki pozbyciu się strachu przed zaprzestaniem picia alkoholu, który często pojawia się w związku z obawą dotyczącą spadku jakości życia towarzyskiego lub konieczności stawiania czoła stresom dnia codziennego. By osiągnąć sukces i cieszyć się życiem bez lęku i poczucia straty, osoba z problemem musi tylko zastosować się do poleceń podczas sesji Easyway Allena Carra, będącymi kluczem do wolności.