Wysokofunkcjonujący alkoholik (HFA – High Functioning Alcoholics) to termin, który odnosi się do osób, które pomimo regularnego nadużywania alkoholu, potrafią utrzymać pozory normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Na pierwszy rzut oka, mogą wydawać się oni sukcesywnymi i zorganizowanymi, często odnoszącymi sukcesy zawodowe, utrzymującymi stabilne relacje interpersonalne i wywiązującymi się ze swoich społecznych oraz rodzinnych obowiązków. To, co odróżnia HFA od innych osób borykających się z alkoholizmem, to ich zdolność do ukrywania skutków swojego uzależnienia, co sprawia, że problem może pozostać niewykryty przez długi czas. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zjawiska wysokofunkcjonującego alkoholizmu, zwrócenie uwagi na jego specyficzne wyzwania oraz podkreślenie, dlaczego tak ważne jest, aby społeczeństwo lepiej rozumiało ten problem. Przeanalizujemy również, w jaki sposób osoby zmagające się z HFA mogą szukać pomocy i jakie są dostępne formy wsparcia, aby mogły one skutecznie radzić sobie z uzależnieniem.

Studia przeprowadzone przez amerykański Narodowy Instytut ds. Nadużywania Alkoholu (National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism) wykazały, że w Stanach Zjednoczonych alkoholicy wysokofunkcjonujący stanowią 20% osób uzależnionych od alkoholu. W Polsce nie zrealizowano jeszcze analogicznych badań, jednak dostępne są inne dane statystyczne, które skłaniają do refleksji, gdyż pokazują one systematyczny wzrost w ilości spożywanego alkoholu w naszym kraju. W 2021 roku konsumpcja alkoholu w przeliczeniu na czysty alkohol na mieszkańca Polski wynosiła 9,7 litra. Oznacza to wzrost o 3 litry w porównaniu do sytuacji sprzed dwudziestu lat.

Maska perfekcji: objawy alkoholizmu wysokofunkcjonującego

Jak Rozpoznać Wysokofunkcjonującego Alkoholika?

Alkoholizm wysokofunkcjonujący (HFA) to zjawisko, które dotyka osób zdolnych do utrzymania wysokiego statusu społecznego i zawodowego, pomimo prowadzenia walki z problemem alkoholowym. Osoba uzależniona od alkoholu w tej kategorii często jest postrzegana jako “człowiek sukcesu”, który efektywnie łączy życie towarzyskie i profesjonalne z nałogiem. Alkoholików wysokofunkcjonujących charakteryzuje zdolność do ukrywania swojego uzależnienia przed innymi, co może prowadzić do bagatelizowania lub całkowitego ignorowania problemu przez otoczenie. Pomimo pozorów, nadmierne spożycie alkoholu poważnie wpływa na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, stawiając pod znakiem zapytania trwałość ich osiągnięć i dobrego samopoczucia. Rozpoznanie i akceptacja problemu alkoholowego wśród takich osób jest pierwszym, kluczowym krokiem do podjęcia leczenia. Świadomość, że nałóg nie wyklucza osiągnięcia wysokiego statusu społecznego, jest ważna zarówno dla samych zainteresowanych, jak i dla osób z ich otoczenia, które mogą oferować wsparcie i zachęcać do szukania profesjonalnej pomocy.

Rozpoznanie HFA wymaga zrozumienia, że alkoholizm nie zawsze manifestuje się w oczywisty sposób i że osoby zmagające się z nim mogą być mistrzami w ukrywaniu swoich problemów.

  1. Utrzymywanie wizerunku: osoby z HFA często są bardzo zainteresowane utrzymaniem pozytywnego wizerunku, gdyż wynika to bezpośrednio z ich środowiska pracy. Należy tutaj wymienić osoby pracujące w korporacjach na wysokich stanowiskach, prawników, lekarzy czy polityków. Najczęściej są oni postrzegani jako wysoce kompetentne, odpowiedzialne i sukcesywne w swojej pracy i życiu osobistym, pomimo iż zdarza się im pojawić w miejscu pracy pod wpływem alkoholu.
  2. Racjonalizacja picia: alkoholicy często racjonalizują swoje picie jako “zasłużony relaks” po stresującym dniu lub jako część kultury korporacyjnej.
  3. Tajne picie: może dochodzić do tajnego picia, aby ukryć prawdziwy rozmiar problemu. To może obejmować picie podczas samotnych wieczorów w domu lub w sytuacjach, gdzie alkohol nie jest społecznie akceptowany.
  4. Zaprzeczanie problemowi: często osoby z HFA nie uznają, że mają problem z alkoholem. Mogą zaprzeczać, że ich picie alkoholu powoduje szkody i wpływa negatywnie na ich życie, mimo ewidentnych dowodów na to.

Alkoholizmu wysokofunkcjonujący – HFA – charakterystyczne znaki

Rozpoznanie HFA wymaga zwrócenia uwagi na subtelne znaki. Często osoby te są bardzo skuteczne w pracy i mają dobre relacje rodzinne, co może maskować problem. Mogą też mieć tendencję do picia w samotności lub ukrywania ilości spożywanego alkoholu. Kluczowe jest zauważenie niekonsekwencji między ich publicznym wizerunkiem a prywatnymi nawykami.

Wysokofunkcjonujący alkoholizm jest złożonym problemem, który często pozostaje niewidoczny dla otoczenia. Rozpoznanie HFA jest pierwszym krokiem do zrozumienia i zaakceptowania, że za maską perfekcji może kryć się głębokie cierpienie i walka. Kluczowym elementem leczenia w takich przypadkach jest psychoterapia, która oferuje indywidualne podejście do problemów i emocji związanych z uzależnieniem. Nieocenioną rolę odgrywa również terapia grupowa, która pozwala osobom zmagającym się z HFA na dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi w podobnej sytuacji. Uczestnictwo w sesjach grupowych może ułatwić zrozumienie własnych problemów w kontekście szerszym i pomóc w budowaniu sieci wsparcia, która jest niezbędna w drodze do trwałej trzeźwości.

Alkoholik wysokofunkcjonujący(HFA): uzależnienie od alkoholu

Pomoc osobom zmagającym się z wysokofunkcjonującym alkoholizmem (HFA) zaczyna się od zrozumienia unikalnych wyzwań, z jakimi się borykają. Wysokofunkcjonujący alkoholicy często prowadzą pozornie normalne życie, co może utrudniać zauważenie problemu i oferowanie skutecznej pomocy. Kluczowe jest zrozumienie, że HFA to nie tylko kwestia ilości spożywanego alkoholu, ale także sposób, w jaki wpływa on na życie osoby i jej bliskich.

Jak zrozumieć wysokofunkcjonującego alkoholika?

  1. Zrozumienie ukrytego problemu: wysokofunkcjonujący alkoholicy często są mistrzami w ukrywaniu swojego uzależnienia. Ważne jest, aby zrozumieć, że ich zdolność do utrzymywania pracy i relacji nie wyklucza problemu z alkoholem.
  2. Rozpoznawanie subtelnych znaków: zwróć uwagę na subtelne znaki, takie jak nadmierne picie w sytuacjach społecznych, tajne picie lub zmiany w zachowaniu po spożyciu alkoholu.
  3. Empatia bez współuzależnienia: ważne jest, aby podchodzić do osoby z HFA z empatią, ale bez wpadania w pułapkę współuzależnienia. Oznacza to wsparcie bez akceptowania lub usprawiedliwiania destrukcyjnego zachowania.

Jak pomóc osobie z HFA?

  1. Otwarta i szczera komunikacja: rozmowa o problemie z alkoholem może być trudna, ale jest niezbędna. Ważne jest, aby rozmawiać otwarcie, szczerze i bez osądzania.
  2. Zachęcanie do szukania pomocy: osoby z HFA często nie zdają sobie sprawy z potrzeby leczenia. Zachęcanie do skorzystania z profesjonalnej pomocy, takiej jak terapia czy grupy wsparcia, może być kluczowe.
  3. Wsparcie w procesie leczenia: proces leczenia HFA jest długotrwały i wymaga wsparcia bliskich. Bycie obecnym i oferowanie wsparcia w trudnych chwilach jest nieocenione.

Zrozumienie i pomoc osobom z wysokofunkcjonującym alkoholizmem wymaga cierpliwości, empatii i gotowości do wsparcia ich w drodze do zdrowienia. Pamiętajmy, że każdy krok na tej drodze jest ważny.

Podobne wpisy