Mężczyzna pracujący i mający problem z alkoholem

Realia współczesnych czasów sprzyjają popadaniu w różnego rodzaju nałogi, które wpływają destrukcyjnie na życie człowieka i jego otoczenie. Choroba rozwija się podstępnie, ponieważ nie jest możliwe określenie jednoznacznego momentu, w którym się ona zaczyna. Z uzależnieniem od alkoholu mogą zmagać się wszyscy – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy status społeczny.

Na czym polega problem alkoholowy?

Jednym z najczęściej występujących nałogów współczesnego świata jest nadużywanie alkoholu – uzależnia on 99% psychicznie, a tylko w 1% fizycznie. Nadmierne spożywanie tego trunku może powodować rozwój innych schorzeń, mających negatywny wpływ na organizm człowieka. Nieleczony nałóg może przyczynić się do przedwczesnej śmierci i spowodować występowanie chorób takich jak: marskość wątroby czy nowotwory oraz depresja.

Według raportu OECD* statystycznie, na jednego Polaka przypada 11,7 litra czystego alkoholu rocznie, co oznacza, że przynajmniej raz w miesiącu upija się ok. 35% osób powyżej 15 roku życia. Szacuje się, że w Polsce uzależnionych jest ok. 2,4% populacji, czyli ok. 600 tys. osób.

Jakie​ są objawy uzależnienia?

Jednym z pierwszych objawów, jest zwiększona tolerancja organizmu na ilość wypijanego alkoholu. Z czasem, aby osiągnąć określone doznania, dawka trunku jest sukcesywnie zwiększana. Kolejnym symptomem jest silne poczucie pragnienia, które jest ciężkie do przezwyciężenia. Pojawia się wrażenie wewnętrznej potrzeby wypicia alkoholu, połączone z nerwowością czy paniką i innymi zaburzeniami psychicznymi, w konsekwencji czego uzależniony nie potrafi długo obejść się bez trunku. Następnym znakiem jest duża ilość objawów przy abstynencji, mogą wystąpić takie dolegliwości jak: drażliwość, nadmierna potliwość, dreszcze czy drżenie kończyn. Osoba uzależniona koncentruje swoje życie wokół picia i nie jest w stanie tego przerwać.

Długotrwałe spożywanie wysokiej ilości alkoholu skutkuje również objawami psychicznymi takimi jak zaburzeniami pamięci i świadomości. Istnieje zatem wiele negatywnych skutków spożywania alkoholu.