Zaniki pamięci po spożywaniu alkoholu

U osób spożywających alkohol w dużych ilościach często występują problemy z pamięcią. Znaczna część pijących doświadcza tak zwanego zjawiska urwanego filmu, czyli sytuacji, w której dochodzi do utraty pamięci po alkoholu. Dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób można temu zapobiegać?

Wpływ alkoholu na pamięć i jakie są skutki

Nadużywanie alkoholu powoduje osłabienie pamięci i przyspieszenie pojawienia się problemów z zapamiętywaniem. Jest to spowodowane obniżeniem objętości substancji szarej w mózgu, a także negatywnym wpływem alkoholu na hipokamp – strukturę znajdującą się w płacie skroniowym kory mózgowej, która odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie zapamiętywania organizmu człowieka. Upośledzenie tego obszaru powoduje między innymi niemożność tworzenia nowych wspomnień, co równocześnie znacząco utrudnia proces uczenia się. Skutkiem uszkodzenia hipokampu są także problemy behawioralne oraz emocjonalne osoby spożywającej alkohol. Problemy z pamięcią u osób pijących mogą być spowodowane ponadto niedoborem witaminy B1, warunkującej prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Oddziaływanie alkoholu na pamięć krótkotrwałą i długotrwałą

Alkohol oddziałuje negatywnie zarówno na pamięć krótkotrwałą, jak i długotrwałą.

Oddziaływanie alkoholu na pamięć krótkotrwałą

Przez pamięć krótkotrwałą rozumie się zdolność zapamiętywania tego, co jest na bieżąco odbierane przez zmysły. Umożliwia ona uczenie się, a także pozwala na powstanie pamięci długotrwałej. Ten typ pamięci, często określany jest mianem pamięci świeżej lub roboczej, jest najmniej trwały i łatwo ulega zaburzeniom spowodowanym negatywnym wpływem alkoholu.

Oddziaływanie alkoholu na pamięć długotrwałą

Pamięć długotrwała powstaje na skutek przetworzenia pamięci krótkotrwałej, do którego dochodzi w hipokampie. To właśnie proces przetworzenia informacji ulega upośledzeniu na skutek negatywnych efektów oddziaływania alkoholu na układ nerwowy. Zablokowanie transmisji danych w stanie upojenia powoduje braki w pamięci, które określa się potocznie “urwanym filmem” – jeden z objawów długotrwałego picia.

Co sprzyja powstawaniu luk i zaników pamięci po alkoholu?

Powstawanie luk i zaników pamięci jest związane z nadmiernym piciem – to jeden z negatywnych skutków spożywania alkoholu. Na tworzenie się dziur w pamięci po alkoholu wpływać może tempo picia, brak dbałości o odpowiednie nawodnienie w trakcie konsumpcji napojów alkoholowych, a także picie na pusty żołądek.

Kobieta z problem z pamięcią po nadużywaniu alkoholu
Jeśli chcesz uniknąć luk w pamięci po spożyciu alkoholu, zachęcamy do podjęcia sesji alkoholowej przez Internet.

Występowaniu braków pamięci sprzyja również łączenie alkoholu z innymi używkami, a także niektórymi lekami.

Jak zaprzestanie picia alkoholu sprzyja poprawie zdolności poznawczych?

Upośledzenie zdolności poznawczych w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu może ulec cofnięciu na skutek zaprzestania picia i utrzymania abstynencji. U osób, które przestały spożywać napoje alkoholowe, można zauważyć stopniową poprawę, zarówno w zakresie pamięci operacyjnej, jak i innych funkcji mózgowych, między innymi orientacji przestrzennej oraz zdolności koncentracji. Dochodzi ponadto do znacznego przyrostu wcześniej zmniejszonej objętości substancji szarej w mózgu.

Co zrobić, by nie doświadczać dziur w pamięci po spożywaniu alkoholu?

Jedynym skutecznym sposobem, by uniknąć negatywnego wpływu alkoholu na organizm i nie doświadczać dziur w pamięci po alkoholu, jest zaprzestanie jego spożycia. Jak przestać pić? Szybkie i skuteczne odstawienie alkoholu jest możliwe między innymi dzięki kursowi Easyway, która pozwala zrozumieć i rozbroić mechanizmy rządzące uzależnieniem – tak, by już nigdy nie odczuwać pokusy sięgnięcia po kieliszek.

Stosowanie metody stworzonej przez Allena Carra pozwala odzyskać równowagę i dobre samopoczucie, a także raz na zawsze pożegnać nieprzyjemne luki pamięci po alkoholu i zjawisko “urwanego filmu”. Metoda Easyway jest całkowicie naturalna, nie wymaga stosowania żadnych leków ani suplementów. U jej podstaw leży zbiór instrukcji, których przestrzeganie stanowi drogę do uwolnienia się od nałogu alkoholowego.

Najważniejsze założenia:

  1. Silna wola nie jest konieczna do zerwania z nałogiem.
  2. Najlepszym sposobem na zerwanie z nałogiem jest zmiana sposobu myślenia na temat alkoholu.
  3. Ograniczenie spożycia alkoholu nie jest dobrą metodą zerwania z nałogiem – tylko całkowite zaprzestanie picia pozwoli osiągnąć całkowitą wolność.
  4. Zdanie sobie sprawy z faktu, że eliminacja alkoholu nie powoduje w życiu żadnej straty, stanowi klucz do sukcesu.

Dzięki metodzie Easyway można zapobiec powstawaniu problemów z pamięcią i kreować tylko dobre wspomnienia. Zachęcamy do zapisania się na najbliższy kurs

Podobne wpisy