Kobieta wolna od alkoholu, abstynentka

Abstynencja oznacza powściągliwość, powstrzymanie się od czegoś. Termin ten używany jest najczęściej w kontekście powstrzymywania się od spożywania substancji psychoaktywnych powodujących uzależnienie, w tym alkoholu. Decyzja o miesiącu bez alkoholu jest krokiem w kierunku zrozumienia wpływu, jaki ten trunek ma na nasze życie, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. W społeczeństwie, gdzie picie alkoholu często jest normą społeczną, wybór abstynencji może wydawać się wyzwaniem, ale jest również okazją do doświadczenia licznych korzyści zdrowotnych. Odstawienie alkoholu, nawet na krótki czas, może przyczynić się do poprawy jakości snu, zmniejszenia ryzyka nadużywania alkoholu i jego negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak zaburzenia snu czy nadmierne obciążenie wątroby. W tym artykule przyjrzymy się zaletom, jakie niesie za sobą  wyeliminowanie alkoholu, skupiając się na poprawie ogólnego stanu zdrowia, lepszej jakości snu oraz pozytywnym wpływie na zdrowie psychiczne i fizyczne, którego doświadczają osoby decydujące się na ten krok.

Jakie typy abstynencji od alkoholu wymieniamy?

Można rozróżnić dwa typy abstynencji alkoholowej: .

  • Abstynencja pierwotna – odnosi się do sytuacji, w której osoba nigdy nie rozpoczęła spożywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych powodujących uzależnienie. Jest to świadoma decyzja o unikaniu alkoholu na każdym etapie życia, często podejmowana z różnych powodów, takich jak osobiste przekonania, kwestie zdrowotne, religijne, społeczne, czy też negatywne doświadczenia związane z alkoholem w rodzinie czy otoczeniu. Abstynencja pierwotna może być efektem edukacji na temat ryzyka związanego z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, a także chęci prowadzenia zdrowego stylu życia. Osoby ją praktykujące często doświadczają korzyści zdrowotnych, takich jak niższe ryzyko rozwoju chorób związanych z alkoholem, lepsza jakość snu, wyższy poziom energii oraz lepsze samopoczucie psychiczne i emocjonalne. Abstynencja ta wpisuje się w świadome podejście do życia, gdzie priorytetem jest dbałość o własne zdrowie i dobrostan.
  • Abstynencja wtórna – dotyczy osób, które po okresie spożywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podjęły świadomą decyzję o zaprzestaniu ich używania. Oznacza ona stan powstrzymywania się od picia alkoholu po wcześniejszym jego spożywaniu. Jej powodem jest często wystąpienie u danej osoby negatywnych skutków ubocznych spowodowanych piciem alkoholu.

Dlaczego warto odstawić alkohol i zalety abstynencji – skutki picia alkoholu?

Pozostawanie trzeźwym ma bardzo wiele zalet. Pozwala zachować zdrowie, zarówno fizyczne, jak i i psychiczne, oraz budować poprawne relacje z otaczającym światem. Wśród powodów, dla których warto pozostać trzeźwym, można wymienić przede wszystkim:

Możliwość uniknięcia negatywnych skutków zdrowotnych

Picie alkoholu wiąże się z szeregiem różnorodnych zagrożeń dla organizmu człowieka. Do chorób wywoływanych przez picie zaliczane są takie schorzenia jak: nadciśnienie tętnicze i inne przypadłości kardiologiczne, zaburzenia pamięci oraz liczne zaburzenia układu trawienia, głównie wątroby – zapalenie, stłuszczenie oraz marskość. Alkohol prowadzi również do rozwoju osteoporozy oraz zaburzeń czynności seksualnych. Pozostawanie trzeźwym pozwala uniknąć tych chorób i daje możliwość cieszenia się życiem w pełni oraz zdrowym organizmem.

Abstynenci, którzy uwolnili się od alkoholu za pomocą metody Easyway
Abstynent wie, jak kontrolować picie alkoholu.

Więcej czasu na rozwijanie pasji i dbanie o relacje międzyludzkie

Osoby pijące nieustannie szukają okazji do spożycia alkoholu. Ostatecznie ich życie kręci się wokół używki, co negatywnie odbija się na innych sferach życia. Rezygnacja z alkoholu i trwanie w trzeźwości sprawia, że jest więcej czasu na rozwój pasji i dbanie o relacje międzyludzkie – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Poprawia nam się także samopoczucie, a regeneracja organizmu spowoduje także inne pozytywne efekty.

Zachowanie trzeźwości umysłu

Alkohol powoduje zmiany w układzie nerwowym nawet w niewielkich dawkach. Efektami tych zmian mogą być zaburzenia reakcji wzrokowych i słuchowych, a także zaburzenia ruchu. Człowiek pijący wolniej reaguje na bodźce, ma też tendencję do podejmowania pochopnych, często tragicznych w skutkach decyzji – w wyniku spożycia alkoholu dochodzi do zaburzenia umiejętności osądu sytuacji, a także upośledzenia zdolności do krytycyzmu i precyzyjnego myślenia.

Decyzja o pozostaniu trzeźwym jest więc decyzją o zachowaniu trzeźwego umysłu w każdej sytuacji.

Brak kaca

Podjęcie decyzji o miesiącu bez alkoholu, czyli tymczasowa abstynencja, może być jednym z najzdrowszych wyborów, jakie możemy zrobić dla naszego organizmu i umysłu. Osoby decydujące się na wyeliminowanie alkoholu szybko doświadczają znaczących korzyści płynących z tej decyzji. Nie muszą one zmagać się z kacem i związanymi z tym stanem dolegliwościami, takimi jak ból głowy, światłowstręt, nadwrażliwość na hałas oraz nudności, które często są ceną za nadmierną zabawę z alkoholem. Odstawienie tego trunku, nawet na krótki okres, przynosi widoczne poprawy w funkcjonowaniu organizmu i samopoczuciu. Jedną z najważniejszych zmian jest poprawa jakości snu – alkohol, mimo powszechnych przekonań, znacząco zaburza naturalne fazy snu, a jego nadużywanie może prowadzić do poważniejszych problemów ze snem. 

Rezygnacja z alkoholu – uniknięcie zaburzeń psychicznych

U osób spożywających alkohol występuje znacznie podwyższone ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, między innymi depresji, zaburzeń lękowych, paranoi, a nawet epizodów psychotycznych. Pozostanie trzeźwym pozwala uniknąć tych schorzeń i związanych z nimi nieprzyjemności.

Rezygnując z picia, człowiek może w pełni skupić się na tym, co tak naprawdę w życiu ważne, i cieszyć się każdym dniem.

Abstynencja z metodą Easyway

Metoda Easyway Allena Carra to doskonały sposób na to, aby dowiedzieć się jak przestać pić, i zachować powściągliwość od alkoholu. U jej podłoża leży zestaw instrukcji, które pomagają osiągnąć cel. Metoda ta jest niezwykle prosta, a przy tym całkowicie naturalna i bezpieczna, gdyż nie przewiduje stosowania żadnych środków farmakologicznych. Każda osoba, która chce odstawić alkohol z Easyway, powinna pamiętać, że:

  • najlepszym, najbardziej skutecznym sposobem na zaprzestanie picia, jest zmiana sposobu myślenia na temat używki,
  • do zachowania abstynencji alkoholowej nie jest potrzebna silna wola,
  • tylko tylko całkowite odstawienie alkoholu pozwala rozstać się z z nim i nie odczuwać skutków ubocznych związanych z piciem – ograniczanie spożycia napojów wyskokowych nie jest skuteczne,
  • kluczem do sukcesu jest zdanie sobie sprawy z tego, że poprzez zostanie abstynentem niczego w życiu nie tracimy.

Osoby, które skorzystały z seminariów Easyway, podkreślają skuteczność metody oraz jej niezwykłą prostotę. Cieszą się z wolności, którą odzyskały bez poczucia straty, wyrzeczeń i jakiegokolwiek przymusu. Czują, że nie muszą pić, a abstynencja jest dla nich stanem tak naturalnym, jak oddychanie. Do tego większości takich osób wystarczył tylko pierwszy dzień sesji.

Podobne wpisy