Kobieta wolna od alkoholu, abstynentka

Abstynencja oznacza powściągliwość, powstrzymanie się od czegoś. Termin ten używany jest najczęściej w kontekście powstrzymywania się od spożywania substancji psychoaktywnych powodujących uzależnienie, w tym alkoholu.

Jakie typy abstynencji od alkoholu wymieniamy?

Można rozróżnić dwa typy abstynencji alkoholowej: .

  • Abstynencja pierwotna

Mamy z nią do czynienia w sytuacji, gdy dana osoba nigdy nie spożywała alkoholu i nie ma żadnych chęci, by sięgnąć po tę używkę.

  • Abstynencja wtórna

Oznacza ona stan powstrzymywania się od picia alkoholu po wcześniejszym jego spożywaniu. Jej powodem jest często wystąpienie u danej osoby negatywnych skutków ubocznych spowodowanych piciem alkoholu.

Dlaczego warto odstawić alkohol i pozostawać trzeźwym – skutki picia alkoholu?

Pozostawanie trzeźwym ma bardzo wiele zalet. Pozwala zachować zdrowie, zarówno fizyczne, jak i i psychiczne, oraz budować poprawne relacje z otaczającym światem. Wśród powodów, dla których warto pozostać trzeźwym, można wymienić przede wszystkim:

Możliwość uniknięcia negatywnych skutków zdrowotnych

Picie alkoholu wiąże się z szeregiem różnorodnych zagrożeń dla organizmu człowieka. Do chorób wywoływanych przez picie zaliczane są takie schorzenia jak: nadciśnienie tętnicze i inne przypadłości kardiologiczne, zaburzenia pamięci oraz liczne zaburzenia układu trawienia, głównie wątroby – zapalenie, stłuszczenie oraz marskość. Alkohol prowadzi również do rozwoju osteoporozy oraz zaburzeń czynności seksualnych. Pozostawanie trzeźwym pozwala uniknąć tych chorób i daje możliwość cieszenia się życiem w pełni oraz zdrowym organizmem.

Więcej czasu na rozwijanie pasji i dbanie o relacje międzyludzkie

Osoby pijące nieustannie szukają okazji do spożycia alkoholu. Ostatecznie ich życie kręci się wokół używki, co negatywnie odbija się na innych sferach życia. Rezygnacja z alkoholu i trwanie w trzeźwości sprawia, że jest więcej czasu na rozwój pasji i dbanie o relacje międzyludzkie – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Poprawia nam się także samopoczucie, a regeneracja organizmu spowoduje także inne poztywne efekty.

Zachowanie trzeźwości umysłu

Alkohol powoduje zmiany w układzie nerwowym nawet w niewielkich dawkach. Efektami tych zmian mogą być zaburzenia reakcji wzrokowych i słuchowych, a także zaburzenia ruchu. Człowiek pijący wolniej reaguje na bodźce, ma też tendencję do podejmowania pochopnych, często tragicznych w skutkach decyzji – w wyniku spożycia alkoholu dochodzi do zaburzenia umiejętności osądu sytuacji, a także upośledzenia zdolności do krytycyzmu i precyzyjnego myślenia.

Decyzja o pozostaniu trzeźwym jest więc decyzją o zachowaniu trzeźwego umysłu w każdej sytuacji.

Brak kaca

Osoby, które zrezygnowały z picia, nie muszą zmagać się z kacem i związanymi z tym stanem dolegliwościami, takimi jak ból głowy, światłowstręt, nadwrażliwość na hałas oraz nudności.

Uniknięcie zaburzeń psychicznych

U osób spożywających alkohol występuje znacznie podwyższone ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, między innymi depresji, zaburzeń lękowych, paranoi, a nawet epizodów psychotycznych. Pozostanie trzeźwym pozwala uniknąć tych schorzeń i związanych z nimi nieprzyjemności.

Rezygnując z picia, człowiek może w pełni skupić się na tym, co tak naprawdę w życiu ważne, i cieszyć się każdym dniem.

Abstynencja z metodą Easyway

Metoda Easyway Allena Carra to doskonały sposób na to, aby dowiedzieć się jak przestać pić, i zachować powściągliwość od alkoholu. U jej podłoża leży zestaw instrukcji, które pomagają osiągnąć cel. Metoda ta jest niezwykle prosta, a przy tym całkowicie naturalna i bezpieczna, gdyż nie przewiduje stosowania żadnych środków farmakologicznych. Każda osoba, która chce odstawić alkohol z Easyway, powinna pamiętać, że:

  • najlepszym, najbardziej skutecznym sposobem na zaprzestanie picia, jest zmiana sposobu myślenia na temat używki,
  • do zachowania abstynencji alkoholowej nie jest potrzebna silna wola,
  • tylko tylko całkowite odstawienie alkoholu pozwala rozstać się z z nim i nie odczuwać skutków ubocznych związanych z piciem – ograniczanie spożycia napojów wyskokowych nie jest skuteczne,
  • kluczem do sukcesu jest zdanie sobie sprawy z tego, że poprzez zostanie abstynentem niczego w życiu nie tracimy.

Osoby, które skorzystały z seminariów Easyway, podkreślają skuteczność metody oraz jej niezwykłą prostotę. Cieszą się z wolności, którą odzyskały bez poczucia straty, wyrzeczeń i jakiegokolwiek przymusu. Czują, że nie muszą pić, a abstynencja jest dla nich stanem tak naturalnym, jak oddychanie. Do tego większości takich osób wystarczył tylko pierwszy dzień sesji.

Podobne wpisy