Abstynencja oznacza powściągliwość, powstrzymanie się od czegoś. Termin ten używany jest najczęściej w kontekście powstrzymywania się od spożywania substancji psychoaktywnych powodujących uzależnienie, w tym alkoholu.

Jakie typy abstynencji wymieniamy?

Można rozróżnić dwa typy abstynencji alkoholowej – abstynencję pierwotną oraz wtórną. 

  • Abstynencja pierwotna

Z abstynencją pierwotną mamy do czynienia w sytuacji, gdy dana osoba nigdy nie spożywała alkoholu i nie ma żadnych chęci, by sięgnąć po tę używkę. 

  • Abstynencja wtórna 

Abstynencja wtórna oznacza stan powstrzymywania się od picia alkoholu po wcześniejszym jego spożywaniu. Powodem abstynencji wtórnej jest często wystąpienie u danej osoby negatywnych skutków ubocznych spowodowanych piciem alkoholu

Dlaczego warto pozostawać trzeźwym? 

Pozostawanie trzeźwym ma bardzo wiele zalet. Pozwala zachować zdrowie, zarówno fizyczne, jak i i psychiczne, oraz budować poprawne relacje z otaczającym światem. Wśród powodów, dla których warto pozostać trzeźwym, można wymienić przede wszystkim: 

Możliwość uniknięcia negatywnych skutków zdrowotnych 

Picie alkoholu wiąże się z szeregiem różnorodnych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Do chorób wywoływanych przez picie zaliczane są takie schorzenia jak: nadciśnienie tętnicze i inne przypadłości kardiologiczne, zaburzenia pamięci oraz liczne zaburzenia układu trawienia, głównie wątroby – zapalenie, stłuszczenie oraz marskość. Alkohol prowadzi również do rozwoju osteoporozy oraz zaburzeń czynności seksualnych. Pozostawanie trzeźwym pozwala uniknąć tych chorób i daje możliwość cieszenia się życiem w pełni. 

Więcej czasu na rozwijanie pasji i dbanie o relacje międzyludzkie

Osoby pijące nieustannie szukają okazji do spożycia alkoholu. Ostatecznie ich życie kręci się wokół używki, co negatywnie odbija się na innych sferach życia. Rezygnacja z alkoholu i trwanie w trzeźwości sprawia, że jest więcej czasu na rozwój pasji i dbanie o relacje międzyludzkie – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

Zachowanie trzeźwości umysłu 

Alkohol to substancja, która nawet w niewielkich dawkach powoduje zmiany w układzie nerwowym, powodując zaburzenia reakcji wzrokowych i słuchowych, a także zaburzenia ruchu. Człowiek pijący wolniej reaguje na bodźce, ma też tendencję do podejmowania pochopnych, często tragicznych w skutkach decyzji – w wyniku spożycia alkoholu dochodzi do zaburzenia umiejętności osądu sytuacji, a także upośledzenia zdolności do krytycyzmu i precyzyjnego myślenia.

Decyzja o pozostaniu trzeźwym jest więc decyzją o zachowaniu trzeźwego umysłu w każdej sytuacji. 

Brak kaca 

Osoby, które zrezygnowały z picia, nie muszą zmagać się z kacem i związanymi z tym stanem dolegliwościami, takimi jak ból głowy, światłowstręt, nadwrażliwość na hałas oraz nudności. 

Uniknięcie zaburzeń psychicznych 

U osób spożywających alkohol występuje znacznie podwyższone ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, między innymi depresji, zaburzeń lękowych, paranoi, a nawet epizodów psychotycznych. Pozostanie trzeźwym pozwala uniknąć tych schorzeń i związanych z nimi nieprzyjemności. 

Rezygnując z picia, człowiek może w pełni skupić się na tym, co tak naprawdę w życiu ważne, i cieszyć się każdym dniem. 

Abstynencja z Easyway 

Metoda Easyway Allena Carra to doskonały sposób na to, aby dowiedzieć się jak przestać pić, i zachować abstynencję. U jej podłoża leży zestaw instrukcji, które pomagają osiągnąć cel. Metoda ta jest niezwykle prosta, a przy tym całkowicie naturalna, gdyż nie przewiduje stosowania żadnych środków farmakologicznych. Każda osoba, która chce zachować abstynencję z Easyway, powinna pamiętać, że:

  • najlepszym, najbardziej skutecznym sposobem na zaprzestanie picia, jest zmiana sposobu myślenia na temat alkoholu,
  • do zachowania abstynencji nie jest potrzebna silna wola, 
  • tylko abstynencja pozwala rozstać się z alkoholem i nie odczuwać skutków ubocznych związanych z piciem – ograniczanie spożycia napojów wyskokowych nie jest skuteczne,
  • kluczem do sukcesu jest zdanie sobie sprawy z tego, że poprzez zostanie abstynentem niczego w życiu nie tracimy.

Osoby, które skorzystały z seminariów Easyway, podkreślają skuteczność metody oraz jej niezwykłą prostotę. Cieszą się z wolności, którą odzyskały bez poczucia straty, wyrzeczeń i jakiegokolwiek przymusu. Czują, że nie muszą pić, a abstynencja jest dla nich stanem tak naturalnym, jak oddychanie.